Pismo:

Programi RGFBD

Na osnovu vizije RGFBD, koja glasi: „Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH, profesionalan i kompetentan partner organa i institucija Brčko distrikta u implementaciji Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027“, tokom 2021 godine, RGFBD je definisao misiju koja glasi: Misija Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH je da proaktivno djeluje ka održivom razvoju Brčko distrikta kroz podršku razvoju malog i srednjeg preduzetništva, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšavanje ukupne ekonomsku, društvenu i okolišnu situaciju kroz implementaciju razvojnih i kreditno-garantnih inicijativa iz domaćih i međunarodnih fondova. 

 

Na osnovu prethodno navedenog, RGFBD je definisao sljedeća tri strateška cilja za period 2022-2025 godina, konsultujući ključne aktere kao slijedi:

  • Strateški cilj 1: Podrška razvoju preduzetništva i MSP Brčko distrikta BiH (u skladu sa Strateškim ciljem 1: Konkurentna privreda, skladno uklopljena u globalne razvojne trendove i lance vrijednosti, kao motor razvoja Brčko distrikta BiH)

Strateški cilj 1: Podrška razvoju preduzetništva i MSP Brčko distrikta BiH se realizuje kroz Program subvencioniranja dijela kamate za kredite malim i srednjim preduzećima, samostalnim preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH te Izdavanje kreditnih garancija kredite malim i srednjim preduzećima, samostalnim preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na području Brčko distrikta BiH. Osnovni ciljevi programa su:

  • Omogućiti preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH povoljniji pristup kreditnim finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata.  
  • Udovoljiti visokoj potražnji za kreditima za razvoj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika, kako bi se poboljšao pristup kreditima, naročito za ona registrovana poljoprivredna gazdinstva, mala i srednja preduzeća i samostalne preduzetnike kojima nedostaju kvalitetni instrumenti obezbjeđenja povrata kredita (kvalitetan kolateral, garancija itd.).

 

 

  • Strateški cilj 2. Podrška osamostaljivanju građana Brčko distrikta BiH (u skladu sa Strateškim ciljem 2: Značajno unaprijeđeno pružanje usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, sporta i javne sigurnosti, na principima Dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima /  Prioritet 2.5. Podrška programima osamostaljivanja)

Strateški cilj 2. Podrška osamostaljivanju građana Brčko distrikta BiH se realizuje kroz Program subvencioniranja dijela kamate za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema na području Brčko distrikta BiH čiji je cilj: Omogućiti fizičkim licima na području Brčko distrikta BiH povoljniji pristup finansijskim sredstvima kroz subvenciju dijela kamata na kredite za kupovinu prve nekretnine za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH

 

  • Strateški cilj 3. Podrška implementaciji Strategije razvoja Brčko distrikta kroz namicanje i implementaciju sredstava iz međunarodnih fondova (u skladu sa svim Strateškim ciljevima Strategije razvoja Brčko distrikta 2021-2027 i Pravilnikom o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

 

 

 

Strateški cilj 3. Podrška implementaciji Strategije razvoja Brčko distrikta kroz namicanje i implementaciju sredstava iz međunarodnih fondova se realizuje kroz kandidovanje strateških razvojnih projekata za donatorska i druga finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH; istraživanje raspoloživih izvora finansiranja od strane međunarodnih fondova; praćenje javnih poziva za dodjelu donatorskih ili kreditnih sredstava iz međunarodnih fondova; kontaktiranje i saradnja sa potencijalnim međunarodnim finansijerima i donatorima; te kroz pripremu, izradu i kandidovanje projektnih prijedloga za međunarodna finansijska sredstva (donatorska I kreditna). Dodatno, ispunjavanje cilja će se sprovesti I kroz obuku službenika za pisanje projektnih prijedloga i aplikacija te obuka službenika za implementaciju projekata, a za projekte koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava.

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service