Pismo:

Nadležnost RGFBD

Sažeti opis nadležnosti Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH:

Opšta služba Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH:

Jedinica za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH:

 

a) odobravanje kreditnih sredstava i njihovo plasiranje,

b) dodjelu sredstava malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima,

c) ulaganje u papire od vrijednosti, 

d) davanje garancija za kredite malim i srednjim preduzećima i samostalnim preduzetnicima i poljoprivrednicima s ciljem bržeg zapošljavanja,

e) davanje garancija za kreditiranje u ruralnom sektoru,

f) drugo kreditno i finansijsko posredovanje

 • kandidovanje strateških razvojnih projekata za donatorska i druga finansijska sredstva prema prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH;
 • istraživanje raspoloživih izvora finansiranja od strane međunarodnih fondova;
 • praćenje javnih poziva za dodjelu donatorskih ili kreditnih sredstava iz međunarodnih fondova;
 • kontaktiranje i saradnja sa potencijalnim međunarodnim finansijerima i donatorima;
 • na osnovu zahtjeva i prijedloga nadležnih organa i institucija Brčko distrikta BiH priprema, izrađuje i kandiduje projektne prijedloge za međunarodna finansijska sredstva;
 • priprema nacrte ugovora i odluka o prijemu i eventualnom korištenju sredstava za finansiranje odobrenih projekata;
 • implementacija projekata koji se finansiraju sredstvima iz kreditnih aranžmana u skladu sa odlukom Skupštine i Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazuma sa kreditorima; 
 • implementacija projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH i Sporazumima sa donatorima; 
 • izrada projektnih prijedloga i apliciranje po pozivima međunarodnih kreditnih i donatorskih institucija u skladu sa odlukom Vlade Brčko distrikta BiH;
 • obuka službenika za pisanje projektnih prijedloga i aplikacija 
 • obuka službenika za implementaciju projekata, a za projekte koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

  View Service