Pismo:
Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH
Tel/fax: 049 232 260
Milorad Teodorović
Direktor Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH
Tel: +387 49 232 260
Mobilni: +387 66 908 991
E-mail: milorad.teodorovic@rgfbd.com
Emir Fazlić
Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove
Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH
Tel: +387 49 232 260
Opšta služba: +387 66 907 181
E-mail: : emir.fazlic@rgfbd.com
Zlatan Musić
Šef Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova
Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH
Cvijete Zuzorić bb
76120 Brčko distrikt BIH
Tel: +387 49 232 260
Mob: +387 66 908 992
Email: zlatan.music@rgfbd.com
Mirko S. Trifković

Šef Podjedinice za kreditne projekte
Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova
Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH
Tel: +387 49 232 260
Mob: +387 65 907 359
Email: mirko.trifkovic@rgfbd.com
Mirjana Ristanić
Viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu
Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH
Tel: +387 49 232 260
Opšta služba: +387 66 907 181
Aleksandra Videkanić
Administrator
Razvojno-garantni fond Brčko distrikt BiH
Tel: +387 49 232 260
Ivana Pirić
Šefica Podjedinice za donatorske projekte
Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova
Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH
Tel: +387 49 232 260
Mob: +387 66 907 293
RGF BD
  • dummy Cvijete Zuzorić bb
  • dummy info@rgfbd.com
  • dummy 049 232 260

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service