Program subvencionisanja dijela kamata za 2018. godinu

Odluka o raspisivanju i objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2018. godinu

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2018. godinu

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Zahtjeva za pravna lica

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Zahtjeva za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Izjave o broju zaposlenih radnika na dan 31.12.2018. godine

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Izjave o primanju državne pomoći

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Pravila i procedure Razvojno-gatantnog fonda Brčko distrikta BiH za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2018. godinu

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Program subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH

Preuzmite dokument: Latinica (PDF)

Važni dokumenti RGFBDBiH

ODLUKA O OSNIVANJU RGFBD

Statut RGFBD

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH 2019

PRAVILNIK RGFBD SISTEMATIZACIJA 2019

PRAVILNIK RGFBD O JEDINICI 2019

RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

IZMJENA I DOPUNA RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

PRAVILNIK O PLATAMA ZAPOSLENIKA RGFBD 2019

PRAVILNIK RGFBD O ZAPOŠLJAVNJU 2019

IZMJENE RGFBD PRAVILNIK O PLATAMA 2016

PRAVILA I PROCEDURE KREDITNE GARANCIJE 2018

Prečišćeni tekst Pravilnik o internoj kontroli 2010

Prečišćeni tekst Pravilnika o popisu

Odluka o izmjeni pravilnika o popisu

Pravilnik o knjigovodstvu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o formiranju Jedinice