Pismo:

PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU PO JAVNOM POZIVU

Saznaj više

JAVNI KONKURS NA ODREĐENO VRIJEME - DVIJE POZICIJE

Saznaj više

JAVNI KONKURS NA ODREĐENO VRIJEME - DVIJE POZICIJE

Saznaj više

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE USLUGA POSLOVNOG INKUBATORA

Saznaj više

JAVNI POZIV ZA NVO

Saznaj više

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2022. GODINU

Saznaj više

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Saznaj više

Jedinica za implementaciju projekata finansiranih iz međunarodnih fondova organizuje javnu raspravu

Saznaj više

Javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama vezanim uz kreditne garancije

Saznaj više

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Saznaj više

Javni konkurs za prijem u radni odnos – Spisak prijavljenih kandidata (Aneks II)

Saznaj više

Javni konkurs za prijem u radni odnos – Izvještaj o selekciji kandidata (Ankes III)

Saznaj više

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – ZAPISNIK O OBAVLJENOM PISMENOM TESTU (Aneks IV)

Saznaj više

Javni konkurs za prijem u radni odnos – Pitanja za pismeni test

Saznaj više

Subvencije

Subvencije dijela kamata

Image
Mala i srednja preduzeća, samostalni preduzetnici ili registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu koristiti više kreditnih garancija ako ukupan zbir izdatih kreditnih garancija ne prelazi maksimalan iznos kreditnih garancija.

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service