Pismo:

Dosadašnji rezultati RGFBD

U periodu od 2010 do 2021 godine, RGFBD je sproveo programe subvencioniranja kamata u ukupnom iznosu od 17,873,290.45 KM za 3702 korisnika programa (preduzećima i preduzetnicima, te nosiocima poljoprivednih gazdinstava). Dodatno, za 538 preduzeća je izdato garancija u vrijednosti od 9,397,581.33 KM. Pored toga, kroz Program subvencionisanja dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema, RGFBD je kroz program subvencionisanja dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema subvencionirao 234,614.84 KM za 249 nosilaca kredita za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema u Brčko distriktu BiH. Desetogodišnji rezultati rada su prezentovani u tabeli dole.

 

 Godina

Programi subvencioniranja 
 dijela kamata
 preduzećima i preduzetnicima, te nosiocima poljoprivednih gazdinstava

Program subvencionisanja dijela kamata za 
 kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema 

Garancija malim i 
 srednjim preduzećima

 

Utrošeni iznos

Broj korisnika

Utrošeni iznos

Broj korisnika

Iznos garancija

Broj korisnika

2010

BAM 1,523,191.67

217

 

BAM 1,231,750.00

51

2011

BAM 1,831,694.33

280

BAM 2,222,024.59

108

2012

BAM 1,995,567.57

347

BAM 1,714,858.54

99

2013

BAM 2,241,733.15

377

BAM 545,910.50

41

2014

BAM 2,214,523.97

412

BAM 1,318,980.00

85

2015

BAM 1,499,964.74

368

BAM 1,243,302.50

82

2016

BAM 1,160,524.08

387

BAM 331,487.51

24

2017

BAM 1,199,952.68

353

BAM 426,250.00

21

2018

BAM 1,806,138.26

329

BAM 21,378.79

40

BAM 316,750.00

23

2019

BAM 1,200,000.00

330

BAM 73,883.39

77

BAM 33,767.69

2

2020*

BAM 1,200,000.00

302

BAM 139,352.66

132

BAM 12,500.00

2

2021**

 

 

 

 

 

 

UKUPNO 2010-2020

BAM 17,873,290.45

3702

BAM 234,614.84

249

BAM 9,397,581.33

538

 

 

 

 

 

 

 

*Realizuje se u 2021/2022 godini

*Program iz 2021 godine će se realizovati u 2022 godini. 

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service