Zlatan Musić

ZLATAN MUSIĆ – šef Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Zlatan Musić, magistrirao je upravno pravo i upravljanje fondovima Evropske unije na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu 2013 godine, nagrađen Srebrnom poveljom UNSA. Dodiplomski studij je završio na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu i time stekao zvanje Diplomirani upravni organizator, te je za to nagrađen Srebrnom značkom UNSA. Za 20 godina profesionalnog iskustva je obavljao značajne uloge na međunarodnim projektima u vladinim i nevladinim organizacijama na poslovima upravljanja lokalnim razvojem u preko 100 jedinica lokalne samouprave u BIH, upravljanjem projektnim ciklusima, reforme javne uprave, monitoringom i evalucijom, strateškom planiranju, prevencije korupcije, rodnom ravnopravnošću i drugim oblastima.

Specijaliziran je za upravljanje razvojem lokalnih zajednica te pripremu, monitoring i evaluaciju projekata finansiranih od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije, Ujedinjenih nacija, Američke agencije za međunarodni razvoj i drugih međunarodnih organizacija, a odlično iskustvo ima u pružanju konsultantskih usluga za multilateralne organizacije i projekte, od čega se posebno izdvaja iskustvo angažovanja kao stručnjak za evaluaciju projektnih prijedloga za bileteralne i multilateralne programe Evropske unije kao što su INTERREG, ADRION, Prekogranična saradnja BIH, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, te države Jadransko-Jonskog područja i druge – gdje je izvršio evaluaciju/ocjenu preko 650 projektnih prijedloga za EU, ukupne vrijednosti preko 320 miliona EUR. Sa druge strane, pripremio je 12 projektnih prijedloga koji su odabrani za finansiranje od strane fondova Evropske Unije.

Pored toga, posjeduje 62 ekspertska profesionalna (konsultantskih) angažmana na poslovima integrisanog lokalnog razvoja, upravljanju programima i projektima EU, reformi javne uprave, prevenciji korupcije i integritetu/usklađivanju procedura u saradnji sa Transparency International-om, upravljanju javnih nabavki po EU metodologiji (PRAG), implementacije kapitalnih investicija, upravljanje javnim finansijama, strateškom planiranju, uvođenju transparentnih procesa pritužbi građana, upravljanja ljudskim resursima – uključujući sistematiziranje radnih mjesta u općinskim organima uprave, lobiranju učešća općinskih načelnika u zakonodavnim reformama i slično. Nadalje, obavio je 14 srednjoročnih i finalnih evaluacija projekata i strategija a svoj najveći broj angažmana je imao kao ekspert Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija u BiH (UNDP), Organizaciju za međunarodnu saradnju i razvoj (OECD), ured Svjetske banke u BIH (World Bank), Tranparency International, Regionalnu školu za javnu upravu (ReSPA),  USAID, Razvojne agencije, Evropsku Uniju (EU), i druge.

Vještine prezentiranja materije je stekao na preko 100 stručnih obuka sa međunarodnim ekspertima a stečeno znanje je kao prezentator ili trener prenio na preko pet stotina učesnika treninga i prezentacija na veliki broj tema. Pored toga, predavač je na magistarskom studiju Fakulteta za upravu UNSA u oblasti Razvoja projektnih prijedloga po EU metodologiji. Tečno govori engleski jezik sa praktičnim iskustvom u pisanju radova za međunarodne organizacije i projekte od općeg značaja sa više od 15 godine, posebno o pitanjima upravljanja razvojem, lokalnog integriteta, moderiranju i facilitaciji, upravljanju ljudskim resursima i upravljanje projektima po EU metodologiji.

Objavio je i nekoliko stručnih radova na teme poput Reinžinjeringa procesa i upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, Učešća mladih u tradicionalnim političkim organizacijama, u izdanjima Univerziteta u Sarajevu, te je bio i jednogodišnji stipendista Fonda otvoreno društvo i Inicijative za reformu lokalne uprave i državne službe u Budimpešti. Pored toga, certifikovani je trener na teme upravljanja projektima, upravljanja pomoću rezultata, evaluaciji projekata i programa, te ima preko 20 pismenih referenci za svoje profesionalno iskustvo te ima odlično poznavanje organizacijskih, pravnih, ekonomskih, socijalnih i okolišnih prilika i izazova šire regije.