Pismo:

Važni dokumenti

Naziv dokumenta Veličina Datum dodavanja
An Adobe Acrobat file 2-Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Statuta.pdf 246.39 KB 2022-02-28 13:10:48
An Adobe Acrobat file 3-Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Statuta-2019.pdf 191.1 KB 2022-02-28 13:10:48
An Adobe Acrobat file 4-Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Statuta-2021.pdf 1.02 MB 2022-02-28 13:10:50
An Adobe Acrobat file 5-Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Statuta-14102021.pdf 1.2 MB 2022-02-28 13:10:52
A Microsoft Word file INTER-PRAV.-DIREKTNI-SP.-2015.doc 68.5 KB 2022-02-28 13:10:50
A Microsoft Word file IZMJENA-I-DOPUNA-RGFBD-PRAVILNIK-O-ZAPOSLJAVANJU.doc 62 KB 2022-02-28 13:10:51
A Microsoft Word file POSLOVNIK-O-RADU-UPRAVNOG-ODBORA.doc 107 KB 2022-02-28 13:10:53
A Microsoft Word file PRAVILNIK-O-PLATAMA-ZAPOSLENIKA-RGFBD-2019.doc 172 KB 2022-02-28 13:10:56
A Microsoft Word file PRAVILNIK-RGFBD-O-JEDINICI-2019.doc 198 KB 2022-02-28 13:10:58
A Microsoft Word file PRAVILNIK-RGFBD-O-ZAPOSLJAVNJU-2019.doc 531 KB 2022-02-28 13:10:59
A Microsoft Word file PRAVILNIK-RGFBD-SISTEMATIZACIJA-2019.doc 268.5 KB 2022-02-28 13:11:00
A Microsoft Word file Pravilnik-.Izmjene-pr.nak_.sluz_.putov_..doc 43.5 KB 2022-02-28 13:10:53
A Microsoft Word file Pravilnik-.Izmjene-reprezentacija.doc 38 KB 2022-02-28 13:10:54
An Adobe Acrobat file Pravilnik-o-izmjenama-Pravilnika-o-Jedinici-16072021.pdf 229.68 KB 2022-02-28 13:10:56
An Adobe Acrobat file Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-platama-i-naknadama16072021.pdf 491.87 KB 2022-02-28 13:10:55
An Adobe Acrobat file Pravilnik-o-izmjeni-i-dopuni-Pravilnika-o-unutrasnjoj-organizaciji-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-RGFBD-2021.pdf 546.26 KB 2022-02-28 13:10:56
An Adobe Acrobat file Pravilnik-o-popisu-imovine.pdf 96.86 KB 2022-02-28 13:10:56
An Adobe Acrobat file Pravilnik-o-radu-zaposlenika-RGFBD-2021.pdf 1.82 MB 2022-02-28 13:10:59
A Microsoft Word file Preciisceni-tekst-Pravilnik-naknadama-za-sluzbena-putovanja-2010.doc 85.5 KB 2022-02-28 13:11:00
A Microsoft Word file Precisceni-tekst-Pravilnik-o-internoj-kontroli-2010.doc 79.5 KB 2022-02-28 13:11:00
A Microsoft Word file Precisceni-tekst-Pravilnik-o-repr.-2010.doc 65.5 KB 2022-02-28 13:11:00
A Microsoft Word file RGFBD-PRAVILNIK-O-KNJIGOVODSTVU-2018-latinica-sl.gl-01-19.doc 190.5 KB 2022-02-28 13:11:01
An Adobe Acrobat file statut-rgfbd.pdf 284.71 KB 2022-02-23 13:25:49

Odluka o osnivanju

Naziv dokumenta Veličina Datum dodavanja
An Adobe Acrobat file odluka-o-osnivanju-2021-izmjena.pdf 486.17 KB 2022-03-24 22:57:21
An Adobe Acrobat file odluka-o-osnivanju-razvojno-garantnog-fonda.pdf 961.84 KB 2022-03-24 22:57:30
An Adobe Acrobat file odluka-o-osnivanju-rgfbd.pdf 1.36 MB 2022-03-24 22:57:34

Statut

Naziv dokumenta Veličina Datum dodavanja
An Adobe Acrobat file odluka-o-izmjeni-i-dopuni-statuta-rgfbd-1.pdf 279.93 KB 2022-03-24 23:05:16
An Adobe Acrobat file odluka-o-izmjeni-i-dopuni-statuta-rgfbd-2.pdf 195.08 KB 2022-03-24 23:05:12
An Adobe Acrobat file odluka-o-izmjeni-i-dopuni-statuta-rgfbd-3.pdf 250.38 KB 2022-03-24 23:05:15
An Adobe Acrobat file odluka-o-izmjeni-i-dopuni-statuta-rgfbd-4.pdf 1.03 MB 2022-03-24 23:05:31
An Adobe Acrobat file odluka-o-izmjeni-i-dopuni-statuta-rgfbd-5.pdf 1.21 MB 2022-03-24 23:05:33
An Adobe Acrobat file statut-rgfbd.pdf 288.31 KB 2022-03-24 23:05:17

Pravilnici

Poslovnici

Naziv dokumenta Veličina Datum dodavanja
An Adobe Acrobat file poslovnik-o-radi-upravnog-odbora-rgfdb.pdf 370.56 KB 2022-03-24 23:27:16

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service