Pismo:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2021. GODINU

  1. 1. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI  ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2021. GODINU

              2. Obrazac zahtjeva za subvencionisanje dijela kamate (profitne marže)

  1. Nacrt Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u postupku subvencije kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  2. Nacrt Aneksa Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u postupku subvencije kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
  3. Obrazac izjave kojom se potvrđuje da se radi o kupovini prve nepokretnosti
  4. Pravila i procedure „RGFBD“ za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

 

       Programi utroška sredstava u korist „RGFBD“ za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine:

  1. 1 Program + izmjena
  2. 2 Program + izmjena
  3. 3 Program + izmjena

 

NAPOMENA: Izjavu kojom se potvrđuje da se radi o kupovini odnosno izgradnji prve nepokretnosti za rješavanje stambenog pitanja dovoljno je samo vlastoručno potpisati i istu nije potrebno ovjeravati!

RGF BD

Cvijete Zuzorić bb
Brčko distrikt BiH

Projekti

Društvene mreže

Income Tax Planning

    View Service