Kontakt

Razvojno – garantni fond Brčko distrikta BiH
Cvijete Zuzorić b.b.
Telefon: 049/232-260
e-mail: razvojno-garantnifond@rgfbd.com

Direktor
Milorad Teodorović
Dipl. Oec
Kontakt: 066/908-991
e-mail: milorad.teodorovic@rgfbd.com

Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova
Šef Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova
Zlatan Musić, mag. uprave
Telefon/faks: 049 232 260
e:mail: zlatan.music@rgfbd.com

Viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu
Mirjana Ristanić
Dipl. Oec
e-mail: mirjana.ristanic@rgfbd.com

Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove
Emir Fazlić
Diplomirani pravnik
e-mail: emir.fazlic@rgfbd.com

Administrator
Aleksandra Videkanić
Telefon: 066/908-992
e-mail: aleksandra.videkanic@rgfbd.com