Kontakt

Razvojno – garantni fond Brčko distrikta BiH
Cvijete Zuzorić b.b.
Telefon: 049/232-260
e-mail: razvojno-garantnifond@rgfbd.com

Direktor
Milorad Teodorović, dipl. oec
Kontakt: 066/908-991
e-mail: milorad.teodorovic@rgfbd.com

Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova:
– Šef Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova
Zlatan Musić, mag. uprave
Telefon/faks: 049 232 260
Mob: 066 908 992
e:mail: zlatan.music@rgfbd.com

– Šef Podjedinice za kreditne projekte
Damir Đokić, dipl. oec.
E:mail: damir.djokic@rgfbd.com

– Šefica Podjedinice za donatorske projekte
Ivana Pirić, diplomirani žurnalista
E:mail: ivana.piric@rgfbd.com

Viši stručni saradnik za finansijska pitanja i unutrašnju finansijsku kontrolu
Mirjana Ristanić, dipl. oec
e-mail: mirjana.ristanic@rgfbd.com

Viši stručni saradnik za opšte i pravne poslove
Emir Fazlić, diplomirani pravnik
e-mail: emir.fazlic@rgfbd.com

Administrator
Aleksandra Videkanić
Telefon: 066/908-992
e-mail: aleksandra.videkanic@rgfbd.com