JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KREDITE PREDUZEĆIMA, PREDUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2019. GODINU

Javni poziv:
Preuzmite dokument –
PDF: Javni poziv

Zahtjev za pravna lica:
Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Zahtjev za poljoprivredna gazdinstva:
Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Izjava – broj zaposlenih:
Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Izjava – državna pomoć:
Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Odluka o raspisivanju Javnog poziva:
Preuzmite dokument – PDF: Odluka

Pravila i procedure za subvencionisanje dijela kamata:
Preuzmite dokument – PDF: Pravila i procedure

Program subvencionisanja:
Preuzmite dokument – PDF: Program

 

Važni dokumenti RGFBDBiH

ODLUKA O OSNIVANJU RGFBD

Statut RGFBD

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH 2019

PRAVILNIK RGFBD SISTEMATIZACIJA 2019

PRAVILNIK RGFBD O JEDINICI 2019

RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

IZMJENA I DOPUNA RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

PRAVILNIK O PLATAMA ZAPOSLENIKA RGFBD 2019

PRAVILNIK RGFBD O ZAPOŠLJAVNJU 2019

IZMJENE RGFBD PRAVILNIK O PLATAMA 2016

PRAVILA I PROCEDURE KREDITNE GARANCIJE 2018

Prečišćeni tekst Pravilnik o internoj kontroli 2010

Prečišćeni tekst Pravilnika o popisu

Odluka o izmjeni pravilnika o popisu

Pravilnik o knjigovodstvu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o formiranju Jedinice