Obavještenje povodom javnog konkursa

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH, broj: 207-1/19, od 09.12.2019. godine, da će testiranje kandidata obuhvatiti pitanja I to:

–          Iz oblasti Javne uprave: sa liste pitanja sa ponuđenim odgovorima za pozicije sa višom i visokom stručnom spremom, koja su dostupna na internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH na linku: http://kg.bdcentral.net/Content/Read/pitanja-za-testove-pri-zaposljavanju?lang=bs

–          Iz oblasti poslova upražnjenih radnih mjesta: Odluke o osnivanju, Statuta te važećih Pravilnika Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, koji su dostupni na internet stranici Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH u sekciji „Važni dokumenti“.

Pored toga, pitanja će obuhvatiti i sadržaj sljedećih zakona, odnosno programa:

–          Zakon o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH;

–          Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;

–          Program subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH (dostupno na internet stranici Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH);

–          Zakon o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt BiH;

–          Zakon o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

–          Zakon o preduzećima Brčko distrikta BiH.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na telefon 049 232 260 ili u prostorije RGF BD.

S poštovanjem,

Razvojno-garantni fond

Brčko distrikt BiH

Brčko, Cvijete Zuzorić bb

Tel: +387 49 232 260

Javni konkurs

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos NA NEODREĐENO VRIJEME U RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BIH

Preuzmite dokument: Latinica
Preuzmite dokument: Ćirilica

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/INTERNI OGLAS U RAZVOJNO-GARANTNOM FONDU BRČKO DISTRIKTA BIH

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Program subvencionisanja dijela kamata za 2018. godinu

Odluka o raspisivanju i objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2018. godinu

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2018. godinu

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Zahtjeva za pravna lica

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Zahtjeva za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Izjave o broju zaposlenih radnika na dan 31.12.2018. godine

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Obrazac Izjave o primanju državne pomoći

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Pravila i procedure Razvojno-gatantnog fonda Brčko distrikta BiH za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2018. godinu

Preuzmite dokument: Ćirilica
Preuzmite dokument: Latinica

Program subvencionisanja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH

Preuzmite dokument: Latinica (PDF)

Važni dokumenti RGFBDBiH

ODLUKA O OSNIVANJU RGFBD

Statut RGFBD

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH 2019

PRAVILNIK RGFBD SISTEMATIZACIJA 2019

PRAVILNIK RGFBD O JEDINICI 2019

RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

IZMJENA I DOPUNA RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

PRAVILNIK O PLATAMA ZAPOSLENIKA RGFBD 2019

PRAVILNIK RGFBD O ZAPOŠLJAVNJU 2019

IZMJENE RGFBD PRAVILNIK O PLATAMA 2016

PRAVILA I PROCEDURE KREDITNE GARANCIJE 2018

Prečišćeni tekst Pravilnik o internoj kontroli 2010

Prečišćeni tekst Pravilnika o popisu

Odluka o izmjeni pravilnika o popisu

Pravilnik o knjigovodstvu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o formiranju Jedinice