JAVNI POZIV ZA SKLAPANJE UGOVORA O FINANSIJSKIM USLUGAMA VEZANIM UZ KREDITNE GARANCIJE

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama vezanim uz kreditne garancije
Preuzmite dokument – ćirilica: Odluka
Preuzmite dokument – latinica: Odluka
Preuzmite dokument – PDF: Odluka

Javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama vezanim uz kreditne garancije
Preuzmite dokument – ćirilica: Poziv
Preuzmite dokument – latinica: Poziv
Preuzmite dokument – PDF: Poziv

Nacrt ugovora o finansijskim uslugama vezanim uz kreditne garancije
Preuzmite dokument – ćirilica: Nacrt
Preuzmite dokument – latinica: Nacrt

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2018. GODINU

ODLUKA O RASPISIVANJU I OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA
Preuzmite dokument – PDF: Odluka

JAVNI POZIV
Preuzmite dokument – ćirilica: Javni poziv
Preuzmite dokument – latinica: Javni poziv
Preuzmite dokument – PDF: Javni poziv

Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Preuzmite dokument – ćirilica: Nacrt ugovora
Preuzmite dokument – latinica: Nacrt ugovora

PRAVILA I PROCEDURE
Preuzmite dokument – ćirilica: Pravila i procedure
Preuzmite dokument – latinica: Pravila i procedure
Preuzmite dokument – PDF: Pravila i procedure

 

Važni dokumenti RGFBDBiH

ODLUKA O OSNIVANJU RGFBD

Statut RGFBD

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH 2019

PRAVILNIK RGFBD SISTEMATIZACIJA 2019

PRAVILNIK RGFBD O JEDINICI 2019

RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

IZMJENA I DOPUNA RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

PRAVILNIK O PLATAMA ZAPOSLENIKA RGFBD 2019

PRAVILNIK RGFBD O ZAPOŠLJAVNJU 2019

IZMJENE RGFBD PRAVILNIK O PLATAMA 2016

PRAVILA I PROCEDURE KREDITNE GARANCIJE 2018

Prečišćeni tekst Pravilnik o internoj kontroli 2010

Prečišćeni tekst Pravilnika o popisu

Odluka o izmjeni pravilnika o popisu

Pravilnik o knjigovodstvu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o formiranju Jedinice