JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KREDITE PREDUZEĆIMA, PREDUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2019. GODINU

Javni poziv:
Preuzmite dokument –
PDF: Javni poziv

Zahtjev za pravna lica:
Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Zahtjev za poljoprivredna gazdinstva:
Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Izjava – broj zaposlenih:
Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Izjava – državna pomoć:
Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Odluka o raspisivanju Javnog poziva:
Preuzmite dokument – PDF: Odluka

Pravila i procedure za subvencionisanje dijela kamata:
Preuzmite dokument – PDF: Pravila i procedure

Program subvencionisanja:
Preuzmite dokument – PDF: Program