JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2018. GODINU

ODLUKA O RASPISIVANJU I OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA
Preuzmite dokument – PDF: Odluka

JAVNI POZIV
Preuzmite dokument – ćirilica: Javni poziv
Preuzmite dokument – latinica: Javni poziv
Preuzmite dokument – PDF: Javni poziv

Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Preuzmite dokument – ćirilica: Nacrt ugovora
Preuzmite dokument – latinica: Nacrt ugovora

PRAVILA I PROCEDURE
Preuzmite dokument – ćirilica: Pravila i procedure
Preuzmite dokument – latinica: Pravila i procedure
Preuzmite dokument – PDF: Pravila i procedure