Subvencije za 2017. godinu

Izvještaj o realizaciji Programa sa Prilogom
Preuzmite dokumentćirilica: Izvještaj

Preuzmite dokumentlatinica: Izvještaj

Preuzmite dokument : Prilog

Izjava o broju zaposlenih radnika na dan 31.12.2017. godine –
Preuzmite dokumentćirilica: Izjava

Preuzmite dokumentlatinica: Izjava

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima polјoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu –
Preuzmite dokumentćirilica: Poziv

Preuzmite dokumentlatinica: Poziv

Odluka o raspisivanju i objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima polјoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu –
Preuzmite dokumentćirilica: Odluka

Preuzmite dokumentlatinica: Odluka

Pravila i procedure Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima polјoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu –
Preuzmite dokumentćirilica: Pravila i procedure

Preuzmite dokumentlatinica: Pravila i procedure

Odluka o odobravanju programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH –
Preuzmite dokumentlatinica: Program

Zahtjev za subvencionisanje dijela kamata po Programu Vlade Brčko distrikta BiH za 2017. godinu (poljoprivreda) –
Preuzmite dokumentćirilica: Zahtjev

Preuzmite dokumentlatinica: Zahtjev

Zahtjev za subvencionisanje dijela kamata (profitne marže) po Programu Vlade Brčko distrikta BiH za 2017. godinu (privreda) –
Preuzmite dokumentćirilica: Zahtjev

Preuzmite dokumentlatinica: Zahtjev