Damir Đokić

DAMIR ĐOKIĆ – šef Podjedinice za kreditne projekte, Jedinica za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH

Damir Đokić, diplomirao 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na studijskom programu Računovodstvo i finansije, i stekao akademsko zvanje diplomirani ekonomista.

Specijalizovan za knjigovodstvene poslove, vođenje kompletnog finansijskog poslovanja pravnih subjekata, poslovnu ekonomiju i komunikaciju, stekao zvanje Certifikovanog knjigovođe 2018. godine ispred Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (SRRIF-FBIH).

Dosadašnje zaposlenje na poslovima u struci, radio 6 godina na knjigovodstvenim poslovima: knjiženje i kontrola knjiženja u glavnoj knjizi, knjiženje i kontrola ulaznih faktura, knjiženje i kontrola izlaznih faktura, izrada i kontrola obračuna plata i doprinosa na plate, obačun PDV-a, priprema dokumentacije za kreditna sredstva banaka, tendere, garancije, usaglašavanje finansijskog stanja sa kupcima i dobavljačima, rad na kompenzacijama i izvodima otvorenih stavki, davanje savjeta u toku poslovanja, zastupanje poslovnih subjekata tokom inspekcijskih kontrola, vršenje poslova interne kontrole. Posjedujem iskustvo u vodjenju raznih projekata, uključujući izrade biznis planova za kreditna sredstva.

Vještine se ogledaju u istraživanja i analaziranju tržišta mladih a u svrhu unapređenja vještina potrebnih za povećanje zapošljavanja, analiziranja trenutne situacije na tržištu rada, izrazita posvećenost poslu, sklonost timskom radu, upravljačke i organizacijske sposobnosti, kreativnost, motivacija, kontrola, facilitacija.