Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prenosnih računara i dodatne opreme za potrebe Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prenosnih računara i dodatne opreme za potrebe Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH:

Preuzmite dokument – PDF: Odluka