JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU:

Preuzmite dokument – PDF: Javni poziv

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU:

Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

IZJAVA:

Preuzmite dokument – latinica: Izjava

PRAVILA I PROCEDURE RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BIH ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU:

Preuzmite dokument – PDF: Pravila i procedure

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA U KORIST RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE:

Preuzmite dokument – PDF: Odluka i Program