JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KREDITE PREDUZEĆIMA, PREDUZETNICIMA I NOSIOCIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2020. GODINU

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu:
Preuzmite dokument – PDF: Javni poziv

Zahtjev – poljoprivreda:
Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Zahtjev – pravna lica:
Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Izjava o broju zaposlenih radnika na dan 31.12.2020. godine:
Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Izjava o primanju državne pomoći:
Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Pravila i procedure „RGFBD“ za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2020. godinu:
Preuzmite dokument – PDF: Pravila i procedure

Program subvencionisanja dijela kamata za 2020. godinu:
Preuzmite dokument – PDF: Program

Program o izmjeni Programa subvencionisanja dijela kamata za 2020. godinu:
Preuzmite dokument – PDF: Program