Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Kancelarijskog namještaja za potrebe Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nabavke Kancelarijskog namještaja za potrebe Jedinice za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH:

Preuzmite dokument – PDF: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača