Testiranje – Šef Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova

Spisak prijavljenih kandidata:

Preuzmite dokument – PDF: Spisak

Izvještaj o selekciji kandidata:

Preuzmite dokument – PDF: Izvještaj

Pismeni test će sadržavati pitanja koja obrađuju sadržaj Opštih akata Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH koji se nalaze u sekciji “Važni dokumenti” na web stranici Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH, pitanja sa Liste pitanja sa ponuđenim odgovorima za pozicije sa višom i visokom stručnom spremom dostupna na sljedećem linku, pitanja iz Zakona o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt BiH, te Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH.