JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE DIJELA KAMATA ZA KUPOVINU PRVE NEPOKRETNOSTI ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PROBLEMA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH ZA 2019. GODINU

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za 2019. godinu:

Preuzmite dokument – PDF: Poziv

Zahtjev za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog problema na teritoriji Brčko distrikta BiH za 2019. godinu:

Preuzmite dokument – ćirilica: Zahtjev
Preuzmite dokument – latinica: Zahtjev

Izjava:

Preuzmite dokument – ćirilica: Izjava
Preuzmite dokument – latinica: Izjava

Nacrt ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u postupku subvencije dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji Brčko distrikta BiH:

Preuzmite dokument – ćirilica: Nacrt
Preuzmite dokument – latinica: Nacrt

Nacrt aneksa i ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u postupku subvencije dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji Brčko distrikta BiH: 

Preuzmite dokument – ćirilica: Aneks
Preuzmite dokument – latinica: Aneks

Pravila i procedure za subvencionisanje dijela kamata za kupovinu prve nepokretnosti za 2019. godinu: 

Preuzmite dokument – PDF: Pravila i procedure

Program subvencije dijela kamata prva nepokretnost za 2019. godinu:

Preuzmite dokument – PDF: Program