Subvencije za 2017. godinu

Izvještaj o realizaciji Programa sa Prilogom
Preuzmite dokumentćirilica: Izvještaj

Preuzmite dokumentlatinica: Izvještaj

Preuzmite dokument : Prilog

Izjava o broju zaposlenih radnika na dan 31.12.2017. godine –
Preuzmite dokumentćirilica: Izjava

Preuzmite dokumentlatinica: Izjava

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima polјoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu –
Preuzmite dokumentćirilica: Poziv

Preuzmite dokumentlatinica: Poziv

Odluka o raspisivanju i objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima polјoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu –
Preuzmite dokumentćirilica: Odluka

Preuzmite dokumentlatinica: Odluka

Pravila i procedure Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za subvencionisanje dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima polјoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu –
Preuzmite dokumentćirilica: Pravila i procedure

Preuzmite dokumentlatinica: Pravila i procedure

Odluka o odobravanju programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Brčko distrikta BiH –
Preuzmite dokumentlatinica: Program

Zahtjev za subvencionisanje dijela kamata po Programu Vlade Brčko distrikta BiH za 2017. godinu (poljoprivreda) –
Preuzmite dokumentćirilica: Zahtjev

Preuzmite dokumentlatinica: Zahtjev

Zahtjev za subvencionisanje dijela kamata (profitne marže) po Programu Vlade Brčko distrikta BiH za 2017. godinu (privreda) –
Preuzmite dokumentćirilica: Zahtjev

Preuzmite dokumentlatinica: Zahtjev

Važni dokumenti RGFBDBiH

ODLUKA O OSNIVANJU RGFBD

Statut RGFBD

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-Garantnog fonda Brčko distrikta BiH 2019

PRAVILNIK RGFBD SISTEMATIZACIJA 2019

PRAVILNIK RGFBD O JEDINICI 2019

RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

IZMJENA I DOPUNA RGFBD PRAVILNIK O RADU 2016

PRAVILNIK O PLATAMA ZAPOSLENIKA RGFBD 2019

PRAVILNIK RGFBD O ZAPOŠLJAVNJU 2019

IZMJENE RGFBD PRAVILNIK O PLATAMA 2016

PRAVILA I PROCEDURE KREDITNE GARANCIJE 2018

Prečišćeni tekst Pravilnik o internoj kontroli 2010

Prečišćeni tekst Pravilnika o popisu

Odluka o izmjeni pravilnika o popisu

Pravilnik o knjigovodstvu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH

Odluka o formiranju Jedinice