Nalazite se na zvaničnoj prezentaciji Razvojno-Garantnog fonda Brčko Distrikta. Na ovim stranicama pokušaćemo da vam predstavimo naše aktivnosti i ciljeve.
Javni poziv za sklapanje ugovora o finansijskim uslugama vezanim uz kreditne garancije

Razvojno-Garantni fond (RGFBD) Brčko Distrikta je osnovan od strane Vlade Brčko Distrikta i UNDP-a sa ciljem da pomogne razvoj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, malih i srednjih preduzeća i samostalnih poduzetnika u Brčko Distriktu. U saradnji sa lokalnim bankama pomažemo našim klijentima da dođu do kredita u situacijama kada nisu u stanju da obezbijede sve potrebne garancije.
Sa nama je:

  • lakši put do kredita

  • pristup kapitalu pod povoljnijim uslovima

  • manja kamata od trenutne tržišne

  • subvencionisanje kamata na kredite

 

Kreditne garancije se daju malim i srednjim preduzećima, samostalnim poduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinsvima.

Saznajte više o našim aktivnostima!

 

Kreditne garancije se daju za poslovne aktivnosti koje se odvijaju na području Brčko distrikta BIH

Posjetite nas u zgradi Šipada!

 

Potencijalni korisnik kreditne garancije ispunjava sve uslove kreditora za dobivanje kredita

Kreditori:

Komercijalna banka AD Banja Luka

NLB Razvojna banka Banja Luka

Pavlović International Bank
UniCredit Bank

Partnerske institucije sa kojima radimo!

O NAMA | KORISNICI | KONTAKT | BANKE | STRUKTURA | ISTORIJAT

KAPAH design 2006 - all rights reserved